Cobus Toernooi Regels

Cobus toernooi regels/gedragscode:

Tijdens de toernooien is het van belang dat spelers, schrijvers en organisatie gerespecteerd worden, om een zo goed mogelijk toernooi te kunnen houden. Mochten er zich tijdens een toernooi of wedstrijd zaken zich voordoen die volgens een speler het verloop van een wedstrijd of het toernooi zouden kunnen beïnvloeden, dient deze speler hier direct melding van te maken bij de organisatie.De organisatie zal zich beraden op een zo goed mogelijk en eerlijke afhandeling. Na afloop van een wedstrijd is het niet meer mogelijk om te reclameren bij de organisatie. Het is niet toegestaan om op enige wijze, zelf gedurende een wedstrijd of toernooi eventuele ontstane geschillen op te lossen zonder de organisatie te verwittigen.

* Café cobus heeft gezelligheid en sportiviteit hoog in het vaandel.

* Respect voor je tegenstander is een noodzaak.

* Tijdens de wedstrijden gedragen toeschouwers en spelers zich sportief. Het opzettelijk belemmeren van het spel of uit het spel brengen van een speler (d.m.v. geluiden, opmerkingen, in de weg staan enz.) is niet toegestaan.

 * Bij een conflict tussen 2 of meer deelnemers wordt dit op een rustige en normale manier bij de wedstrijdleiding aan de tafel uitgesproken. Geweld en ordinair taalgebruik is uit den boze.

* Tijdens de wedstrijden is de schrijver de scheidsrechter, die bepaalt. Bij het niet eens zijn met een beslissing van de scheidsrechter, dient de organisatie direct ingelicht te worden.

* Iedere deelnemer dient zijn tegenstander, de schrijver en de organisatie volledig te respecteren.

* Iedere deelnemer, verplicht zich bij inschrijving, om op de hoogte te zijn van het toernooi reglement en deze te respecteren en te handhaven.

* Het gevaarlijk gooien van pijlen en/of nagooien is niet toegestaan.

* Iedere deelnemer is verplicht wanneer de organisatie dit vraagt, om te schrijven.

* Het opzettelijk verkeerde schrijven, van wedstrijden, is niet toegestaan.

* Het hinderen van de tegenstander is niet toegestaan.

* Onsportief gedrag is niet toegestaan.

* De organisatie behoud zich het recht voor om deelnemers die teveel gedronken hebben uit het toernooi te halen.

* Het tussentijds verlaten van een toernooi zonder opgaaf van geldige reden is niet toegestaan.

* Het maken van kwetsende spreekkoren of beledigingen is niet toegestaan.

* Schelden en vloeken is niet toegestaan.

* Het maken van ruzie en/of vechten is ten strengste verboden.

Het overtreden van de gedragsregels, kan door de organisatie, zonder vorm van discussie worden bestraft. De straffen kunnen variëren van:

* een officiële waarschuwing.

* Reglementair verlies van de wedstrijd

* Punten aftrekken.

* Het diskwalificeren van een deelnemer.

* Een voorwaardelijk deelname verbod.

* Een deelname verbod voor bepaalde tijd.

* Een deelname verbod voor onbepaalde tijd.

Of een combinatie hiervan.

Indien de wedstrijdleiding van oordeel is dat een speler (ster) aanstoot geeft of niet in staat blijkt te zijn de dartssport op een fatsoenlijke en veilige wijze te beoefenen of zich misdraagt, dat ter beoordeling van de wedstrijdleiding, dan zal die speler (ster) daar door de wedstrijdleiding op worden aangesproken, en kan hij of zij van verdere deelname van het toernooi en/of toekomstige toernooien worden geschorst.

Een deelnemer kan alleen schriftelijk beroep aantekenen tegen zijn straf, met gegronde redenen.

Mocht het toch voorkomen, dat spelers in een wedstrijd een onoverkomelijk geschil in inzicht krijgen, over een ontstane situatie, dient de wedstrijd zonder geruzie gestopt te worden

Er is dus nooit een geldige reden tot ruzie, hinderlijk en/of ongepast gedrag!!!!