NDB Gedrag Regels

De Nederlandse Darts Bond onderscheidt bij evenementen algemene gedragsregels, gedragsregels voor spelers, gedragsregels voor schrijvers en gedragsregels voor supporters/toeschouwers.

 1. Algemene gedragsregels
  Iedereen die bij een dartevenement aanwezig is verdient respect. Afkomst, geslacht, uiterlijk, politieke overtuiging, religie en/of seksuele geaardheid mogen nooit een rol spelen bij de behandeling of bejegening van een persoon.
  Eenieder onthoudt zich van agressieve uitingen zoals schelden, of slaan of schoppen tegen opstellingen van dartsbanen, afscheidingen of promotie.
  Het gebruik en/of aanbieden van drugs, als bedoeld in de Opiumwet is niet toegestaan.
  Eenieder onthoudt zich van overmatig drankgebruik.
  Roken dient plaats te vinden op de daarvoor aangewezen plaatsen binnen of buiten het gebouw.
  Eenieder volgt altijd aanwijzingen van de officials op.
  Het veroorzaken van overlast, al dan niet als gevolg van drugs en/of alcohol, wordt niet getolereerd.
 2. Gedragsregels voor spelers
  Gedraag je niet intimiderend of laatdunkend ten opzichte van je tegenstander.
  Breng je tegenstander niet uit zijn concentratie.
  Bewaar je geduld ten opzichte van minder ervaren en langzamere schrijvers.
  Ingooien is alleen toegestaan als er een lege baan is tussen een officiële wedstrijd en de baan waarop je ingooit.
  Zorg ervoor dat je het algemeen wedstrijdreglement kent en je jezelf houdt aan wat daarin is voorgeschreven.
 3. Gedragsregels voor schrijvers
  Gedraag je niet intimiderend of laatdunkend ten opzichte van de spelers.
  Je bent onpartijdig en noteert de correcte (rest) scores.
  Je brengt de spelers niet uit hun concentratie.
  Je staat stil en zorgt ervoor dat de spelers het schrijfbord goed kunnen zien.
 4. Gedragsregels voor supporters en toeschouwers
  Blijf tijdens de wedstrijd in het gebied dat bestemd is voor supporters en toeschouwers.
  Laat je emoties niet de vrije loop. Aanmoedigen vindt plaats op een positieve, niet agressieve manier.
  Tijdens de beurt van een speler ben en sta je stil.
  Breng spelers niet uit hun concentratie.
  Bewaar geduld ten opzichte van minder ervaren en langzamere schrijvers.
  Maak geen beledigende opmerkingen naar spelers, schrijvers of andere toeschouwers en supporters.